1. Benedicti martyres designati.

2. Iz skupne blagajne.

3. Iz vrste gledalcev.

4. Idiotae.

5. Takšnih pri gladiatorskih borbah med gledalci ni manjkalo.

6. Tako ogovarja Tertulijan v drugih spisih katehumene.

7. Ef 4,30.

8. To so lapsi, padli, ki so med preganjanjem odpadli od vere.

9. Prim. Mdr 3,8.

10. Npr. Mt 14,13; Lk 6,12; Jn 6,15.

11. Mt 17,1-9; Mr 9,2-8; 2 Pet 1,16-18.

12. Mt 6,21. Tertulijan je Gospodov izrek tako spremenil, da je osebka glavnega in odvisnega stavka zamenjal.

13. Krstne obljube.

14. Testudo, želva, vojaški izraz za obrambo streho iz šèitov, ki jih strnjena vojaška èeta drži nad glavo.

15. Starim borcem so vèasih za nagrado podelili državljanko pravico.

16. 1 Kor 9,25.

17. Sodišèe, ki pridejo predenj ujeti kristjani, je zanje stadion, tekališèe, kjer naj tekmujejo za nagrado.

18. Mt 26,41.

19. K tem zgledom prim. Apologeticum 50.

20. Trpljenje v jeèi.

21. Prim. Rim 8,18.

22. Nekdaj so takšno trpljenje zanièevali iz plemenitejših nagibov (prim. prej navedene zglede), zdaj pa ga zanièujejo že tudi iz gole neèimrnosti, ki je nekakšna duševna bolezen.

23. Gredo med gladiatorje.

24. Venator - borec z živalmi v cirkusu ali amfiteatru.

25. Sodni dan.

26. Tertulijan ima v mislih dogodke iz let 202-205, ko je izgubilo življenje veè odliènih osebnosti, med njimi M. Fulvij Platian, rojak in nekdanji ljubljenec cesarja Septimija Severa, tast njegovega sina Karakala.